Sloten Service - Algemene Voorwaardenversie 2.3, 12 januari 2018
 1. De sloten service dienst herstelt de sluit-functionaliteit van het slot en er wordt één werkende sleutel vervaardigd. De kwaliteit van het slot bepaalt in welke mate de sluit-functionaliteit hersteld kan worden. Tenzij de klant hierover een afspraak gemaakt heeft, schenkt Autosleutel Luke geen aandacht aan de behuizing en het elektrische deel.
 2. Indien een klant een slot aan Autosleutel Luke aanbiedt en aangeeft service te wensen, dan geeft de klant opdracht aan Autosleutel Luke tot het leveren van sloten service.
 3. Autosleutel Luke onderzoekt het slot eerst en stelt vast wat de sloten service zal kosten. De klant stemt er mee in dat het onderzoek van het slot uitgevoerd kan worden direct na ontvangst. Indien de sloten service technisch niet mogelijk is dan betaalt de klant het intake onderzoek plus de verzendkosten en ontvangt vervolgens het slot terug.
 4. Indien uit het onderzoek blijkt dat de opdracht niet duurder is dan de prijzen zoals actueel vermeld op onze website, dan wordt de opdracht zonder verder bericht uitgevoerd. Indien blijkt dat de sloten service wel duurder is dan de gepubliceerde prijzen dan ontvangt de klant eerst een offerte.
 5. Indien de klant de offerte niet aanvaardt of de opdracht annuleert dan betaalt de klant het intake onderzoek plus de verzendkosten. De klant ontvangt het slot dan terug. De klant kan de opdracht annuleren tot aan het moment dat Autosleutel Luke met het feitelijke werk begint.
 6. De levertijd loopt vanaf het moment dat Autosleutel Luke zowel de opdracht als het slot ontvangen heeft. Autosleutel Luke zet zich in om de levertijd te respecteren, overschrijding leidt echter niet tot ontbinding van de overeenkomst.
 7. Indien Autosleutel Luke tijdens het werk vaststelt dat het werk toch niet redelijkerwijs uitgevoerd kan worden voor de afgesproken prijs dan heeft Autosleutel Luke het recht het slot te retourneren in de originele toestand. De klant betaalt dan niets.
 8. Autosleutel Luke bepaalt hoe de overeengekomen resultaten gerealiseerd worden. Indien hier geen noodzaak toe bestaat is het openen van het slot geen onderdeel van de slotenservice.
 9. De betaling dient plaats te vinden niet later dan het moment van levering.
 10. Indien het postbedrijf de zending niet bij de klant kan afleveren en Autosleutel Luke stuurt het slot nogmaals toe, dan wordt de prijs verhoogd met de verzendkosten.
 11. Indien Autosleutel Luke de slotenservice niet kan leveren aan de klant omdat de klant hiertoe geen medewerking verleent, dan beschouwt Autosleutel Luke na een periode van één jaar het slot als verbeurd. Het eigendomsrecht gaat dan over op Autosleutel Luke. Op dat moment vervallen ook wederzijds alle verplichtingen die door de opdracht tot stand zijn gekomen.
 12. Onder andere het volgende wordt beschouwd als het niet verlenen van medewerking: het opgeven van een onjuist postadres, het niet betalen voor de slotenservice en het staken van communicatie met Autosleutel Luke.
 13. Indien het slot onder hoede van Autosleutel Luke defect of verloren raakt dan ontvangt de klant van Autosleutel Luke een marktconforme vergoeding, doch tot een maximum van vijf maal de prijs van de slotenservice (exclusief verzendkosten).

Uw Voordelen

 • Hoge Korting
 • Snelle Levering
 • Lage Verzendkosten
 • Autosleutel Specialist
 • 20 Jaar Ervaring
 • 100.000+ Klanten

Veilig Betalen