Herroepingsrecht voor verbruiker


(Een verbruiker is elke natuurlijke persoon met het oog op een rechtshandeling, die hoofdzakelijk niet gerekend kunnen worden tot hun bedrijfs- of zelfstandige beroepswerkzaamheid.)

Informatie over herroepingHerroepingsrechtU heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum dat de overeenkomst gesloten wordt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren (Autoschlüssel Luke OHG, Gildehauser Straße 186, 48599 Gronau, telefoonnummer: 025627016565, E-mailadres: webshop@keyprof.com) met behulp van een duidelijke verklaring (bv. een brief met de post verzonden, fax of e-mail) over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken dat echter niet verplicht is.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van herroepingIndien u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen, die wij van u gekregen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden goedkoopste type standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terugbetaald vanaf de dag dat het bericht over uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie ingesteld heeft, tenzij dat u uitdrukkelijk iets anders heeft afgesproken; in geen geval brengt deze terugbetaling extra kosten voor u met zich mee.

Heeft u geëist dat de diensten tijdens de herroepingstermijn moeten beginnen, dan moet u ons een redelijk bedrag, dat overeenkomt met het aandeel vanaf de datum wanneer u ons van de uitoefening van het heroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst op de hoogte gebracht heeft, reeds verrichte diensten in vergelijking met de totale omvang overeenstemt met de voorziene diensten in de overeenkomst.

Redenen voor beëindigingHet recht van herroeping bestaat niet bij contracten voor het verlenen van diensten in verband met recreatieve activiteiten, wanneer het contract voor de dienstverlening een specifieke datum of periode voorziet.

Het herroepingsrecht verliest zijn geldigheid bij een overeenkomst bij het verlenen van diensten, indien de ondernemer de dienst volledig geleverd heeft en met de uitvoering van de dienst eerst begonnen is, nadat de verbruiker daartoe zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft en gelijktijdig zijn kennis daarvan bevestigd heeft, dat hij zijn herroepingsrecht verliest bij volledige nakoming van de overeenkomst door de ondernemer.

Standaardformulier voor herroeping(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

- Naar Autoschlüssel Luke OHG, Gildehauser Straße 186, 48599 Gronau, E-mailadres: webshop@keyprof.com:

- Hiermee herroep(en) ik / wij (*) het door mij / ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende diensten (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de verbruiker(s)
- Adres van de verbruiker(s)
- Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)
- Datum

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.
Uw Voordelen
  • Hoge Korting
  • Snelle Levering
  • Lage Verzendkosten
  • Autosleutel Specialist
  • 20 Jaar Ervaring
  • 100.000+ Klanten
Veilig Betalen