Slotenservice - Voorwaarden


versie 2.7, 21 februari 2024

 1. De Slotenservice dienst herstelt de gebruiksfunctionaliteit van het slot en er wordt één werkende sleutel vervaardigd. De kwaliteit van het slot bepaalt in welke mate de gebruiksfunctionaliteit hersteld kan worden. Tenzij de klant hierover een afspraak gemaakt heeft, schenkt Autosleutel Luke geen aandacht aan de behuizing en het elektrische deel. Autosleutel Luke bepaalt hoe de overeengekomen resultaten gerealiseerd worden. Indien er voor Autosleutel Luke geen reden is het slot te openen, dan is Autosleutel Luke hier niet toe verplicht.

 2. Indien Autosleutel Luke een sleutel naar sleutelnummer maakt dan schenkt Autosleutel Luke geen aandacht aan het functioneren van het slot, ongeacht de toestand van het slot.

 3. Na ontvangst van het slot stelt Autosleutel Luke vast wat de slotenservice opdracht zal kosten en levert de klant een offerte. De offerte is op basis van de waarneembare toestand van het slot. De levertijd wordt gespecificeerd als onderdeel van de offerte. Autosleutel Luke zet zich in de levertijd te realiseren, overschrijding leidt echter niet tot ontbinding van de overeenkomst.

 4. Als de klant de offerte niet aanvaardt of als blijkt dat de toestand van het slot zodanig slecht is dat de opdracht niet uitgevoerd kan worden, dan betaalt de klant de onderzoeks- en administratiekosten en verzendkosten voor het retourzenden van het slot. Als de klant de opdracht annuleert nadat de klant de offerte reeds geaccepteerd heeft, dan betaalt de klant de annuleringskosten en de verzendkosten voor het retourzenden van het slot.

 5. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de toestand van het slot anders is dan in eerste instantie waargenomen, dan ontvangt de klant een nieuwe offerte. Indien de klant deze tweede offerte niet accepteert, dan betaalt de klant de kosten voor "arbeid voor slot met onbegrote kosten" plus de verzendkosten.

 6. De betaling dient plaats te vinden niet later dan het moment van levering.

 7. Indien het postbedrijf de zending niet bij de klant kan afleveren en Autosleutel Luke stuurt het slot nogmaals toe, dan wordt de prijs verhoogd met de nieuwe verzendkosten.

 8. Indien Autosleutel Luke de slotenservice niet kan leveren aan de klant omdat de klant hiertoe geen medewerking verleent, dan beschouwt Autosleutel Luke na een periode van één jaar het slot als verbeurd. Het eigendomsrecht gaat dan over op Autosleutel Luke. Op dat moment vervallen ook wederzijds alle verplichtingen die door de opdracht tot stand zijn gekomen. Onder andere het volgende wordt beschouwd als het niet verlenen van medewerking: het opgeven van een onjuist postadres, het niet betalen voor de opdracht en het staken van communicatie met Autosleutel Luke.

 9. Indien het slot onder hoede van Autosleutel Luke defect of verloren raakt dan levert Autosleutel Luke de klant een vergelijkbaar slot of betaalt de klant een marktconforme vergoeding, tot een maximum van drie maal de prijs van de opdracht. De optie keuze ligt bij Autosleutel Luke.

Uw Voordelen
 • Hoge Korting
 • Snelle Levering
 • Lage Verzendkosten
 • Autosleutel Specialist
 • 20 Jaar Ervaring
 • 100.000+ Klanten
Veilig Betalen